Privacyverklaring

Naar aanleiding van de aangepaste AVG wetgeving is de privacyverklaring bewerkt en aangevuld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Virago Valves kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Virago Valves, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Virago Valves verstrekt. Virago Valves kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– De naam van het bedrijf waarvoor u werkt, met adresgegevens
– Uw functie
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Virago Valves gegevens nodig heeft

Virago Valves verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk  (per e-mail en/of per  post) te kunnen benaderen indien  u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Virago Valves uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een  met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en mailings.

Hoe lang De Gidts & Feldman BV gegevens bewaart

Virago Valves bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Virago Valves verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien  dit nodig is voor de uitvoering van een  overeenkomst met u, of om te voldoen aan een  wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Virago Valves worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze  gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Virago Valves gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze  gegevens worden zo veel mogelijk  geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Virago Valves maakt gebruik van Google Analytics  om bij te houden hoe  gebruikers de websitegebruiken en hoe  effectief de Googel Ads advertenties van Virago Valves bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Virago Valves te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Virago Valves heeft hier geen invloed  op.

Virago Valves heeft Google geen toestemming gegeven om via Virago Valves verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via de contactpagina van deze website. Virago Valves zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Virago Valves neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,  onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. De website van Virago Valves maakt gebruik van een  betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk  heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien  u meer informatie wenst over de beveiliging van door Virago Valves verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Virago Valves op via de contactpagina van deze website.