Vragen?

Bel ons

Wij helpen u met
advies en technische support

+31 36 547 0538

Algemene voorwaarden

Nederlands

Virago Valves BV en alle overige BV’s van DGF Group NV zijn aangesloten bij Federatie Het Instrument (www.fhi.nl).

 

Op alle aankopen, aanbiedingen en overeenkomsten van Virago Valves BV zijn de FHI Algemene inkoopvoorwaarden en Algemene Leveringsvoorwaarden 2010, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe. U kunt de volledige voorwaarden ook hieronder inzien of downloaden.

 

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden (actuele versie, Nederlandstalig), voor leveringen aan werkmaatschappijen van DGF Group NV.

 

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden (actuele versie, Nederlandstalig), voor leveringen van werkmaatschappijen van de DGF Group NV.

 

 

English

Virago Valves BV and all other BVs of DGF Group NV are affiliated to the federation Het Instrument (www.fhi.nl).

 

All purchases, offers and agreements of Virago Valves BV are governed by the FHI General Conditions of Delivery and Purchase 2010 issued by FHI, Federation of Technology Branches, filed at the Chamber of Commerce of Gooi-, Eem- and Flevoland under the number 40507574. These general conditions are available for free at our company and/or below.

 

Terms of Purchase

Terms of purchase (latest version, English language), for supplies and deliveries to companies of DGF Group NV.

 

Terms of Delivery

Terms of delivery (latest version, English language), for deliveries from companies of DGF Group NV.

 

 

Deutsch

Virago Valves BV und alle anderen Unternehmen der DGF Group NV werden an den Bund Het Instrument (www.fhi.nl) angegliedert.

 

Für alle Einkäufe, Angebote und Rechtsbeziehungen von Virago Valves BV gelten die Allgemeinen Einkaufsbedingungen und die Allgemeinen Lieferbedingungen 2010 der FHI, herausgegeben vom FHI, Föderation der Technologiebranchen, hinterlegt bei der Industrie- und Handelskammer Gooi-, Eem- und Flevoland unter der Nummer 40507574. Ein exemplar können wir Ihnen kostenlos zusenden und/oder nachstehend.

 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen

Allgemeinen Einkaufsdingungen (latest version, English language), for supplies and deliveries to companies of DGF Group NV.

 

Allgemeinen Lieferbedingungen

Allgemeinen Lieferbedingungen (latest version, English language), for deliveries from companies of DGF Group NV.

 

 

Français

Virago Valves BV et toutes les autres sociétés de DGF Group NV sont affiliés à la fédération Het Instrument (www.fhi.nl).

 

Les conditions générales d’achat et de livraison 2010 de la FHI, fédération des branches technologiques d’application pour toutes les achats, offres et contrats de Virago Valves BV, sont déposées auprès de la Chambre de Commerce Gooiland, Eemland et Flevoland, sous le numéro 40507574. Un exemplaire peut vous être envoyé gratuitement sur simple demande.

 

Les fichiers ne sont pas disponibles en français sur ce site.